Wojcieszyce

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Otoczony ceglanym murem kościół w centrum Wojcieszyc dowodzi, jak trwałe są dzieła wznoszone dla Bożej chwały. XIII-wieczna świątynia, zbudowana na planie prostokąta z kostki granitowej i cegły ceramicznej, była przykryta stromym dwuspadowym dachem, w elewacji północnej posiada ostrołukowy portal. Do połowy XVI wieku był Kościołem parafialnym, podległym biskupstwu kamieńskiemu.
W okresie reformacji została przekazana gminie ewangelickiej, która w XVII i XVIII wieku dokonała jej gruntownej modernizacji. W miejsce wyburzonej wschodniej ściany postawiono ścianę zakończoną łukiem odcinkowym- apsydę. Cegłą obłożono ościeża powiększonych, p\olkoliście zakończonych okien oraz wejść do krypty wybudowanej pod wschodnią częścią. Otynkowano ściany zewnętrzne. Na poddaszu zachodniej części wzniesiono wieżę o konstrukcji ryglowej, zwieńczonej ośmioboczną latarnią nakrytą baniastym hełmem z chorągiewką na szczycie. Wewnątrz ustawiono ambonowy ołtarz główny, zbudowano emporę organową i  empory boczne wdłuż ścian. W 1849 rokuna wieży zawieszono dzwon.  W końcu XIX wieku zlikwidowano przykościelny cmentarz, a teren ogrodzono. W takim kształcie kościół przetrwał do 1929 roku, kiedy to został po części spalony w trakcie pożaru wsi.
Renowacja w latach 30. XX wieku objęła wymianę pokrycia dachu, posadzki, okien i drzwi. Zamurowano okno od strony wschodniej  i dwa wejścia do krypty, wstawiono drzwi dwuskrzydłowe, oraz zawieszono nowy dzwon i zainstalowano żeliwny piec.
Podczas II wojny światowej kościół nie uległ zniszczeniu.
 W roku 1946 został przejęty przez rzymskokatolicką parafię  w Kłodawie, a 21 września 1947 roku poświęcony jako jej kościół filialny.
Obecny wygląd świątyni to efekt kolejnych modernizacji, prowadzonych staraniem kolejnych proboszczów z Różanek.
Z dawnego wyposażania pozostały tu: wsparta na ośmiu słupach empora organowa, drewniana neogotycka chrzcielnica, żeliwny piec i dzwon na wieży.


Msze Św. odbywają się tu w każdą niedzielę o godzinie 10.30, w piątki o godz.16.30. 

Kościół kiedyś i dziś.

Kreator stron www - szybka strona internetowa