" W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru.Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,myśląc, że Święty we śnie zwrócił twarz do muru i rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi...I wstać chce, i po raz pierwszy człowieka zwodzi.Nad łożem tym i grobem świeci wizerunekKrólowej Nieba, która z świętych chórem schodzi i tron opuszcza, nędzy spiesząc na ratunek.Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,skrzydłami z ram lub nogą zstępując bosą.Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,w którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie,jeszcze na ram złoceniu róża jedna świeci:niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.I nie zleciała dotąd na ziemię- i leci...(Cyprian Kamil Norwid)

                     RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA POD WEZWANIEM                                                            ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W RÓŻANKACH
Patron parafii - Święty Stanisław Kostka
Święty Stanisław Kostka był synem Jana i Małgorzaty z Kryskich. Miał trzech braci i dwie siostry. Do lat 12 uczyli go rodzice, a w wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Zamieszkał w przyszkolnym konwikcie ale niedługo potem zlikwidowano go i bracia musieli szukać domu gdzie indziej. Zamieszkali w domu luteranina Kinderberga, który zabronił jakiejkolwiek modlitwy, wprowadzania osób duchownych ani nawet wypowiadania się na temat religii w jego domu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym mimo ironii brata, który nie potrafił zrozumieć umiłowania czystości życia, jakie deklarował Stanisław. W grudniu 1566 roku ciężko zachorował. Bardzo pragnął przyjąć komunię świętą, ale Kinderberg nie chciał się zgodzić na wprowadzenie księdza. W nocy miał wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy.
Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. Siedemnastoletni Stanisław, o którym opiekunowie wiedeńscy pisali w liście do jego rodziców:

Chłopiec wiekiem, mężczyzna roztropnością, mały ciałem, ale duchem wielki…,
w sierpniu 1567 roku pieszo i w przebraniu uciekł z Wiednia. Dotarł do Dillingen w Bawarii (ok. 650 km) i zgłosił się do świętego Piotra Kanizjusza, który wysłał go do Rzymu, gdzie święty Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne przyjmując za dewizę swego życia słowa " Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie ,Chryste! "Marzył o misjach w Indiach. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł w Rzymie. Kult zrodził się natychmiast i spontanicznie; kiedy w dwa lata później otwarto jego grób, znaleziono ciało świętego nietknięte rozkładem. Został beatyfikowany w 1670 roku przez papieża Klemensa X i kanonizowany przez papieża Benedykta XIII dnia 31 grudnia 1726 roku. Relikwie świętego spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Dwieście lat po kanonizacji sprowadzono do Polski cząstkę jego relikwii.
W uroczystościach jubileuszowych wziął udział prezydent RP Ignacy Mościcki. Św. Stanisław Kostka jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, diecezji chełmińskiej i płockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Jest też patronem studentów oraz nowicjuszy jezuickich, polskiej młodzieży a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM).

Historia parafii
W pierwszych , trudnych powojennych latach msze święte odprawiał ksiądz , który przyjeżdżał z Gralewa, później kościoły obecnej parafii włączono  do parafii Kłodawa. Przyjeżdżał więc do nas z Kłodawy ksiądz Krok , ks. Kowalski, ks. Abramski, ks. Kowalczyk i ks. Haniewski. Ze względu na  duże potrzeby duszpasterskie mieszkańców Wojcieszyc, Różanek, Zdroiska, Santoczna i Rybakowa w 1957 roku powstał pierwszy samodzielny wikariat z siedzibą w Różankach. Pierwszym samodzielnym wikarym został ks. Antoni Kostecki, który w czasie swojej kadencji- do roku 1959, przeprowadził m.in. remont kościoła w Santocznie i prowadził pracę katechetyczną z dziećmi. Po księdzu Kosteckim, opiekę duszpasterską obejmuje w Różankach ks. Cyryl Kowalski, który pracował tu do 1 lipca 1964 roku.W ciągu tych 5 lat, ks. Kowalski dokonał m.in.  poświęcenia tabernakulum w Różankach, prowadził też pracę katechetyczną w miesiącach od kwietnia do czerwca, i od września do października; w pozostałe miesiace nauka religii nie była prowadzona ze względu na zimno. W Rybakowie  i Santocznie prowadzono tylko nauki przygotowujące do I Komunii świętej.W tym czasie też został pomalowany kościół w Różankach. Od 1964 roku pracę duszpasterską podjął ks. Józef Cieszyński. Doprowadził on do porządku kancelarię parafialną, założył nowe księgi parafialne. Nie zaniedbywał też pracy katechetycznej, dojeżdżając do punktów katechetycznych na rowerze, a gdy spadł śnieg, szedł pieszo. Nauczaniem religii objął oprócz dzieci szkolnych również młodzież i dzieci przedszkolne.Ks. Cieszyński przeprowadził naprawę dachu na kościele w Różankach, remont połowy dachu na kościele w Wojcieszycach, w tych miejscowościach założono też instalacje elektryczne pod tynk. We wrześniu1967 roku ks. Cieszyński został przeniesiony do innej parafii, a jego następcą został ks. Józef  Kornaus ,który ze względu na zły stan zdrowia pracował u nas tylko do 5 grudnia 1967 roku. Od 8 grudnia 1967 rokuobowiązki duszpasterskie podjął ks. Dionizy Nowak.Ksiądz kanonik Dionizy Nowak zapisał się na stałe w historii parafii, ale też w sercach parafian, pełnił bowiem nieprzerwanie obowiązki duszpasterskie przez 37 lat, aż do przejścia na emeryturę.Jest on pierwszym proboszczem erygowanej 25.IV.1974 roku parafii w Różankach. Jako Proboszcz ks.Nowak dbał zarówno o rozwój duchowy parafian,o dzieło katechetyczne, lecz troszczył się też o stan świątyń przez niezliczone remonty i ciągłe upiększanie ich, o wyposażenie kościołów w naczynia i szaty liturgiczne oraz inne potrzebne sprzęty. W 1984 dokończył dzieło budowy plebanii, bo wcześniej kapłani tułali sie po wynajętych pokojach. Ks.Kanonik w dalszym ciagu wspiera nas swoją modlitwą. Od dnia 10.VIII.2004 roku obowiązki Proboszcza pełni ks. Bogusław Kaczmarek.Ks. Proboszcz kontynuuje dzieło budowania Królestwa Bożego w powierzonym Mu ludzie Bożym poprzez liczne działania ewangelizacyjne, a także takie dokonania, jak remonty kościołów,budowę kaplicy w Zdroisku czy rozbudowę kościoła w Rybakowie. W 2013 roku  będziemy przeżywali 25-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Bogusława Kaczmarka,a w 2014 roku jubileusz 40-lecia Parafii.  

Ważniejsze daty w życiu duchowym parafii    
12-19.IX 1971 r.- Misje święte,oo. Redemptoryści
20-28. V.1972- renowacja Misji Świętych, oo.Redemptoryści                                                                                                                                             11.X.1987-1988- nawiedzenie Matki Bożej Różańcowej w znaku różańca w rodzinach w parafii                                                                                          14-21.V.1989- Misje święte,intronizacja obrazu Najświetszego Serca Pana Jezusa w rodzinach, misjonarze Sercanie                                                           22.X.1989-1990-Matka Boża w obrazie Rokitniańskim rozpoczęła nawiedzanie rodzin w parafii(po koronacji Obrazu)                                                       12-17.V.1990-renowacja Misji Świętych,misjonarze Sercanie                                                                                                                                             1-10.IX.1991-Misje Święte przygotowujące do Nawiedzenia Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim ,księża Salwatorianie                                   10-11.IX. 1991Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii                                                                           2.VI.1997-spotkanie z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II w Gorzowie                                                                                                                        8.XII.1997-jubileusz 30-lecia ks. Dionizego w parafii                                                                                                       9.X.1999-nawiedzanie rodzin w parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej,znajdującego się w naszym kościele                                 24.VI.2001- jubileusz 45-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Dionizego Nowaka                                                                                                                    17-18.II.2002-Peregrynacja relikwii Pierwszych Męczenników Polski                                                                                                                                24.VI.2006-złoty jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks.kanonika Dionizego Nowaka                                                                                                                   8.XII.2007-jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej w naszej parafii ks. kanonika Dionizego Nowaka                                                                                          .VI.2008-jubileusz 20-lecia kapłaństwa ks.proboszcza Bogusława Kaczmarka                                                                                                                10.VIII.2009- jubileusz 5-lecia posługi kapłańskiej w parafii ks. proboszcza Bogusława Kaczmarka                                                                                     18-   .IX.2010-Misje Święte,oo.Redemptoryści                                                                                                                                                                2-5.X.2011-Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, misjonarze Pallotyni
13-17.V. 2012-Odnowienie Misji świętych,oo.Redemptoryści                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                   

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W RÓŻANKACH
Pierwszą wzmiankę o wsi Stolzenberg znajdujemy w 1337 roku,kiedy mowa jest także o łanach należących do kościoła. Wielokrotne zmiany właścicieli tutejszego majątku - to także zmiany feudalnego patrona świątyni. Podległość Różanek jako filiału luterańskiej parafii w Wojcieszycach powodowała mniejszą dbałość o losy tutejszej świątyni. Stąd także niestety aż do epoki nowożytnej nie znamy istniejącego tu prawdopodobnie od średniowiecza domu Bożego. Zachowanym do dziś świadectwem tego stanu jest skromność kościoła i brak w nim historycznych pamiątek. Jednak do lat I wojny światowej w wieży wisieć miał dzwon maryjny, a do 1945 roku przechowywano tutaj kielich z 1597 roku.
Kościół , który zdobi dziś centrum wsi, wymienianej w pierwszych latach swego istnienia pośród najznamienitszych miast tego regionu, pochodzi dopiero z pierwszej połowy XVII wieku. Nie wiadomo, czy kryje relikty swego poprzednika, co nie jest wykluczone. Do tej prostej salowej budowli , wykonanej jednak w litym murze, w odróżnieniu od okolicznych szachulcowych kościołów , około 1735 roku dostawiono smukłą wieżę. To jej czworoboczna sylwetka, przechodząca nad poziomem dachu nawy w ośmiobok nakryty spiczastym hełmem, jest symbolem Różanek. Kiedy po wojnie niemieccy mieszkańcy musieli opuścić swą małą ojczyznę, stała się ona domem dla nowych polskich osadników. To oni 13 listopada 1945 roku przejęli różanecką świątynię jako swój rzymsko-katolicki kościół  pw. św. Stanisława Kostki. Była to jedna z najwcześniejszych powojennych konsekracji.
Przebudowie poddano wnętrze, zmieniono układ ławek, empor i kształt ołtarza - dotąd ambonowego. Jest on jedynym zachowanym w Różankach zabytkiem ruchomym. Nadal otoczony kamiennym murem przykościelny cmentarz zachował kilka reliktów sprzed 1945 roku, w tym pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców Stolzenberga, a nade wszystko pierwsze powojenne groby.
Od 25 kwietnia 1974 roku świątynia pełni rolę kościoła parafialnego.

Wnętrze kościoła i okolica

Kreator stron www - szybka strona internetowa